Het redactioneel team

Het redactioneel team

Het redactionele team van ViVio bestaat uit een twaalftal vakjournalisten, 5 grafici voor de digitale content en de gedrukte materialen en 3 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de administratie en productie.

Dankzij het netwerk van referenten dat ViVio in de loop der jaren heeft opgebouwd en de talloze projecten die zijn uitgevoerd, weten de journalisten altijd tot wie ze zich moeten richten om actuele en betrouwbare informatie van hoge kwaliteit te kunnen inwinnen over alle thema's die te maken hebben met gezondheid. Bij ViVio is elke journalist ook projectleider. Concreet betekent dit dat het journalistiek werk niet beperkt is tot interviews houden en artikelen schrijven, maar dat de journalist ook verantwoordelijk is voor de banden met de cliënt, de follow-up van de grafische studio en het toezicht op de medewerkers die aan het project bijdragen (vertalers, fotografen, illustratoren).

De grafische studio voor print en web houdt zich bezig met het creëren van het grafisch charter voor elk project dat het beeld en de waarden van de publicatie het beste weergeeft. De grafici beheren het illustratiemateriaal en verzorgen de lay-out van de content, in druk of digitaal, om een zo groot mogelijke impact te bereiken.

De drie medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de administratie en de productie garanderen een nauwgezette follow-up van de deadlines en dossiers en een optimale kwaliteit.

Dankzij deze organisatiemethode is de klant zeker van een persoonlijke begeleiding bij zijn projecten en hebben alle medewerkers gevarieerd en boeiend werk.