ViVio vandaag

ViVio vandaag

ViVio heeft bijna 15 jaar ervaring met het uitgeven van publicaties voor de gezondheidssector en voert drie soorten activiteiten uit: publicaties op maat («custom publishing»), digitale content en uitgaven voor eigen rekening.

Zo heeft ViVio bijna 20 magazines ontworpen, publiceert het 150 nieuwe digitale contentmodules per maand en zijn al meer dan 2 miljoen gidsen verspreid in 15 verschillende landen. De inhoud is altijd afgestemd op het doelpubliek: patiënten, het grote publiek, patiëntenverenigingen, zorgverleners, paramedisch personeel enz.

ViVio beschikt over een grote ervaring in de sector. De ziekenhuissector, apothekers, ziekenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en farmaproducenten, zijn de actoren in de wereld van de gezondheid waarmee ViVio nauw samenwerkt.

Als Belgisch marktleader inzake «custom publishing» voor gezondheid en welzijn heeft ViVio zijn b sterk ontwikkeld om nog beter te kunnen inspelen op de verwachtingen van de klanten. Naast het creëren van webcontent in verschillende vormen (redactioneel, video’s, animaties) heeft ViVio ook een eigen encyclopedie over aandoeningen gecreëerd op het web, MediPedia, en ontwikkelt het sinds 2013 digitale gidsen gericht op patiënten en professionals in de gezondheidszorg.

ViVio kan nu rekenen op het professionalisme van een team van meer dan 30 specialisten inzake gezondheidscommunicatie en patiëntenvoorlichting.