News

TPI2: een complex project in slechts 3′ tijd

De patiëntengegevens beheren, zorgen voor een goede communicatie, optimale zorgtrajecten verzekeren … Hiervoor gebruikt de Cliniques universitaires Saint-Luc sinds kort het ‘Trajet Patient Intégré et Informatisé’ (geïntegreerd en elektronisch patiëntentraject), of kortweg het TPI2. Dankzij dit vernieuwend systeem zal alle informatie die nodig is voor de goede opvolging van de patiënt gecentraliseerd en geüniformiseerd worden.
De Cliniques universitaires Saint-Luc wou dit nieuwe systeem graag voorstellen aan de medewerkers en deed hiervoor een beroep op ViVio. Het resultaat? Een ludiek en didactisch animatiefilmpje waarin het TPI2, het belang en de mogelijkheden ervan worden voorgesteld aan de medewerkers en patiënten van Saint-Luc … en dat in slechts 3 minuten tijd! Bekijk hier het knap staaltje vakmanschap van ViVio.